×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/08/17 - 12:48
  • بازدید : 201
  • تعداد بازدیدکننده : 198
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم

اولین مدل حیوانی ایسکمی - ریپرفیوژن شبکیه در کشور

اولین مدل حیوانی ایسکمی - ریپرفیوژن شبکیه در کشور در مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد گردید.

اولین مدل حیوانی ایسکمی - ریپرفیوژن شبکیه در کشور در مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد گردید.
  • گروه خبری : گروه های مطالب,آرشیو,علمی,داخلی,اخبار
  • گروه خبری : 122496
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب