×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس پستی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید پایدار فرد، مابین خیابان بوستان هشتم و نهم، پلاک 23، مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم

شماره تماس:  02122591616    نمابر: 02122590607

آدرس وب سایت: https://oterc.sbmu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک: labbafi@hotmail.com

 

تنظیمات قالب