×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲موفق به اخذ مجوز اصولی و سرانجام در آذر ماه سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ مجوز قطعی تأسیس مرکز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید. با تأسیس این مرکز، فعالیت های پژوهشی مرتبط با علوم پایه و همچنین تحقیقات لبه دانشی، مسیر خود را باز نموده و سازماندهی شده است. مهم ترین این تحقیقات در زمینه راه اندازی ژن درمانی و طب بازساختی به مثابه برنامه های راهبردی پژوهشکده چشم می باشد. این پژوهش ها با همکاری دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری، مرکز انتقال خون، پژوهشگاه رویان، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و خواجه نصیر، دانشکده های دامپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه هاروارد، دانشگاه ویسکانسین و دانشکده پزشکی ژنو در حال پیشرفت است.

تنظیمات قالب